Hoe werkt NETwerk

Hoe kom ik met NETwerk in aanraking?

  • Wanneer u een NET-patiënt bent binnen de NETwerk ziekenhuizen, zal uw arts-specialist u aanmelden binnen NETwerk, als deel van het normale zorgtraject.
  • Wanneer u een NET-patiënt bent in een niet-NETwerk ziekenhuis, kan uw arts-specialist steeds beroep doen op de kennis binnen NETwerk, wanneer u dit wenst.

Wat gebeurt er wanneer ik in NETwerk aangemeld word?

Uw arts-specialist bespreekt de aanmelding met u en vraagt om uw toestemming hiervoor. Nadien wordt een overzicht van uw dossier, met daarin alle belangrijke medische gegevens zoals laboresultaten en beeldvorming, via een beveiligde database van NETwerk ter beschikking gesteld via de NETwerk-coördinator.  Aan de hand van deze gegevens stelt uw arts-specialist of één van zijn collega’s vervolgens uw dossier voor op het NET-specifieke multidisciplinair oncologisch consult (NET-MOC). Een NET-MOC is een overleg tussen verscheidene NET-specialisten van verschillende disciplines, zoals gastro-enterologie, oncologie, endocrinologie, chirurgie, nucleaire geneeskunde, anatomopathologie, radiologie, radiotherapie en thoraxoncologie. Een MOC is bijgevolg een consult waarbij de patiënt zelf niet aanwezig is. Na de NET-MOC, die meerdere keren per maand plaatsvindt, zal uw arts-specialist u contacteren om de overwegingen van de NET-MOC met u te bespreken. Tijdens dit contact kan de arts-specialist u voorstellen om aanvullende onderzoeken te ondergaan of om een bepaalde therapie te starten. Aangezien alle diagnose- en behandelingsmodaliteiten met betrekking tot NET aanwezig zijn binnen NETwerk en partnerziekenhuizen, is het mogelijk dat uw arts-specialist vraagt om voor een bepaald onderzoek of voor een bepaalde behandeling u te verplaatsen binnen NETwerk of een partnerziekenhuis. Na afloop van dit onderzoek of behandeling kan u steeds opnieuw terecht bij uw arts-specialist.

Word ik nog verder opgevolgd binnen NETwerk?

Uw arts-specialist zal u verder nauwgezet opvolgen na de NET-MOC. Daarnaast kan u en uw arts-specialist ook beroep doen op de NET-MOC wanneer er behandelingsbeslissingen genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld nadat u heelkunde ondergaan heeft of wanneer een nieuwe behandeling gestart wordt. Op deze manier kan u steeds beroep doen op de expertise en verschillende invalshoeken van onze NET-experten!