Neuro-endocriene tumoren en NETwerk

Neuro-endocriene tumoren (NET) behoren tot de zeldzame en complexe tumortypes die een specifieke diagnosestelling en behandeling vereisen. Dit vormt bijgevolg een uitdaging voor de klinische praktijk. De diagnose en behandeling kunnen worden geoptimaliseerd wanneer arts-specialisten en andere zorgverleners, verspreid over diverse ziekenhuizen, de krachten bundelen om patiënten de beste zorg te bieden. Vanuit dit idee werd NETwerk opgericht. 

Hoe werkt NETwerk?

Op Europees niveau - ENETS

Gezien het bijzonder karakter van dit tumortype zijn onderzoek en behandelingsrichtlijnen belangrijk om tot een goede, kwaliteitsvolle kankerzorg te komen. Met dit doel voor ogen werd de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) opgericht. Zij ondersteunen opleidingen, schrijven richtlijnen en hechten veel belang aan onderzoek. ENETS ontwikkelt bovendien criteria waaraan een center kan voldoen voor het ontvangen van een certificaat als ENETS Center of Excellence. Enkel centra die aan al deze criteria voldoen en die blijk geven van uitmuntende neuro-endocriene tumorzorg tijdens een bezoek ter plaatse, kunnen aanspraak maken op deze erkenning.

NETwerk kreeg in 2017 de accreditering als ENETS Center of Excellence. In 2022 werd NETwerk benoemd als een Europees Referentienetwerk (ERN) door EURACAN.

Wat is NETwerk?

NETwerk is een ziekenhuisnetwerk bestaande uit de volgende organisaties: AZ Klina, AZ Monica, VITAZ, AZ Rivierenland, AZ Voorkempen, GZA Ziekenhuizen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en ZNA. De Universiteit Antwerpen treedt op als academische partner. Verschillende NET-specialisten werken er samen om zowel de diagnose als behandeling van neuro-endocriene tumoren te verbeteren in een multidisciplinair, multicentrisch en wetenschappelijk kader. Door kennis- en informatiedeling willen alle deelnemende ziekenhuizen u, als patiënt, toegang geven tot alle zorgexpertise die in NETwerk aanwezig is en dit zo dicht mogelijk bij huis.

Onze deelnemende ziekenhuizen

AZ Klina

AZ Klina

Augustijnslei 10
2930 Brasschaat

Algemene informatie

Consultatie Oncologie

  • Tel: 03 650 50 53
  • Fax: 03 650 50 93

AZ Monica

AZ Monica campus Antwerpen

Harmoniestraat 68
2018  Antwerpen

Algemene informatie

Consultatie Oncologie

  • Tel: 03 320 53 13

AZ Monica campus Deurne

Florent Pauwelslei 1
2100  Deurne

Algemene informatie

Consultatie Oncologie

  • Tel: 03 320 53 13

AZ Rivierenland

AZ Rivierenland campus Bornem

Kasteelstraat 23
2880 Bornem

Algemene informatie

AZ Rivierenland campus Rumst

's Herenbaan 172
2840 Rumst

Algemene informatie

AZ Rivierenland campus Willebroek

Tisseltsesteenweg 27
2830 Willebroek

Algemene informatie

AZ Voorkempen

AZ Voorkempen

Oude Liersebaan 4
2390 Malle

Algemene informatie

Consultatie Oncologie

  • Tel: 03 380 20 30

GZA

GZA campus Sint-Augustinus

Oosterveldlaan 24
2610  Wilrijk

Algemene informatie

GZA campus Sint-Jozef

Molenstraat 19
2640 Mortsel

Algemene informatie

GZA campus Sint-Vincentius

Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen

Algemene informatie

UZA

Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem

Algemene informatie

VITAZ

VITAZ campus Lokeren

Lepelstraat 2
9160 Lokeren

Algemene informatie

Consultatie Oncologie

  • Tel: 09 340 82 55

VITAZ campus Sint-Niklaas

Lodewijk de Meesterstraat 5
9100 Sint-Niklaas

Algemene informatie

Consultatie Oncologie

  • Tel: 03 760 29 85
  • Fax: 03 760 23 76
  • Email: secretariaat.oncologie@vitaz.be

ZNA

ZNA Jan Palfijn

Lange Bremstraat 70
2170 Merksem

Algemene informatie

ZNA Middelheim

Lindendreef 1
2020 Antwerpen

Algemene informatie

ZNA Stuivenberg

Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen

Algemene informatie

Nieuws

Blijf op de hoogte van alle nieuwigheden